About


Paul Keijbets Photography

 

 

"Ontmoetingen"


Wat mij drijft in het fotograferen zijn vooral de alledaagse en spontane ontmoetingen met mensen en mijn omgeving (zoals lijnen, grijstinten, kleur-en lichtspel, architectuur en vormen) en niet de vooraf bedachte en uitgewerkte concepten. Ik wil mijn onderwerp tegenkomen en ga er daarom ook niet naar op zoek. Het moet een verrassing zijn. Het geeft mij energie om juist dié ontmoetingen en interacties, welke mij op een of andere manier raken, vast te leggen in beelden.


In Genk (B) heb ik aan het CTT de opleiding 'Digitale Fotografie' gedaan en daarnaast heb ik nog diverse cursussen fotografie en fotobewerking gevolgd om mij verder te bekwamen in het vak. 


Paul Keijbets, maart 2014.
"Encounters"

 

What keeps me going in photography are the everyday and spontaneous encounters with people and my surrounding (such as lines, grayscales, colors, light, architecture and shapes) and not the premeditated and elaborated concepts. I'm not searching for the subject, I just want to encounter it. I want it to surprise me. It gives me energy to capture especially these encounters and interactions, which affect me one way or another, by freezing them into images.


In Genk (B) I studied ‘Digital Photography’ at CTT and after that I followed several courses about photography and photo editing, to improve my skilss. 


Paul Keijbets, March 2014


Copyright © 2020 · All Rights Reserved · Paul Keijbets Photography